« terug naar vorige pagina

Overmatig zweten

Hieronder vindt u informatie over de behandeling van overmatig transpireren. De behandeling wordt gegeven in de huisartsenpraktijk van Jacobs, Lammers en Smits en uitgevoerd door huisarts Rolf Jacobs.

Sommige mensen zweten zo overmatig, dat ze er buitengewoon veel last van hebben. Zij voelen zich ongemakkelijk in gezelschap, ze kunnen er zich zelfs sociaal beperkt door voelen. Het betreft onder meer transpireren onder de oksels.

Doeltreffende behandeling

Er is een zeer doeltreffende behandeling tegen. Botuline injecties (Botox) stoppen het hevige zweten voor een periode van ongeveer drie maanden. De behandeling kan zonder problemen herhaald worden. Ook andere hevig zwetende delen van het lichaam, zoals voorhoofd, achterhoofd en voeten kunnen behandeld worden. Voor een behandeling met Botuline is een intake gesprek nodig. De mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot uw specifieke klachten worden dan besproken.

Heeft u last van overmatig transpireren en heeft nog niets geholpen, dan is een behandeling het overwegen waard. Ook als u geen patiënt bent, kunt u bij ons terecht.

Bent u geïnteresseerd, maak dan vrijblijvend een afspraak met dokter Jacobs. Er zijn geen wachtlijsten.

Overmatig Zweten of  Hyperhidrosis

Het gaat hier om teveel, aanvalsgewijs of continue zweten, vooral van de oksels of van de handpalmen of van voetzolen. Er is zoveel zweetproductie dat men vrijwel de hele dag nat is. Men spreekt van hyperhidrosis als het dagelijks leven van iemand er zo sterk door beïnvloed wordt dat die sociaal of op het werk wordt belemmerd. Soms wordt het zweten verergerd door lichamelijke inspanning, mentale concentratie, nervositeit of een warme temperatuur. Maar ook zonder deze prikkels is er vaak al een constante hinderlijke zweet productie. Door concentratie, spanning of rust kan het zweten tijdelijk ook geheel stoppen.

Welke therapieën zijn er tegen zweten?

1.   Aanbrengen van vloeistoffen

Vroeger werd wel gepoogd enige verlichting te bewerkstelligen met aanbrengen op de huid van bepaalde vloeistoffen zoals alcohol, of smeersels op basis van aluminiumzout. Dit heeft een beperkt effect.

2.   Iontophorese

Een mogelijkheid is het elektrisch in laten werken (iontophorese) op de huid van gewoon kraanwater of bepaalde medicijnen. Dit helpt soms, vooral bij lichtere gevallen. Maar het is een therapie die vaak herhaald moet worden de behandeling vindt plaats in het ziekenhuis. Recent is er ook apparatuur beschikbaar gekomen die thuis toegepast kan worden. Voor ernstige gevallen is deze therapie echter niet toereikend.

3.   Chirurgische technieken

Veel ingrijpender zijn chirurgische technieken zoals thoracale sympathectomie. Hier worden enkele zenuwknooppunten (ganglia) vernietigd. De resultaten zijn redelijk met een sterke afname van het zweten bij 60-80% van de patiënten . Er is wel een aanzienlijk risico op complicaties of bijwerkingen zoals post-operatieve zenuwpijn; sympathische pijnen een veel voorkomende complicatie is het ontstaan van hyperhidrosis of de buik of romp, waarschijnlijk als compensatie voor het uitschakelen van de behandelde gebieden. Ook kan de huidlaag met de zweetklieren operatief worden uitgesneden; micro liposuctie. Deze operatie kan echter vervelende bijwerkingen hebben, ook groeien er vaak nieuwe zweetklieren uit na de operatie, zodat het effect matig is. Deze chirurgische technieken worden in Nederland niet veel gebruikt voor hyperhidrosis.

4. Botuline therapie (BOTOX®)

Behandeling met botuline injecties.

Een goede  behandelingsmogelijkheid is het blokkeren van de zweetsecretie met behulp van botuline toxine (BOTOX®). Botox is een toxine, een eiwit dat geproduceerd wordt door de bacterie Clostridium Botulinum. Dit eiwit blokkeert de prikkeloverdracht bij de overgang van zenuw naar spier of bij de overgang zenuw naar zweetklier. Er ontstaat een blokkade waardoor de zweetklier geen prikkels meer krijgt en ophoudt met werken. Bij injectie in de huid wordt de behandelde huid droog en kan er geen zweet meer geproduceerd worden.

De blokkade met Botox beschadigt geen zenuwen of klieren, het lijdt slechts tot een tijdelijk effect, een tijdelijke blokkade. Vanuit de geblokkeerde zenuw gaan nieuwe takjes naar de klier uitgroeien en hierdoor ontstaat een nieuwe zenuwprikkel overdracht met een herstel van functie (en keert het zweten terug) . Dit gebeurt de eerste keer 2- 3 maanden na de toediening. Botox heeft de eerste keer dus 2-3 maanden effect.

Bij patiënten met hyperhidrosis van de oksel of van de handpalmen is gebleken dat Botox ingespoten in de huid een sterke vermindering van zweten bewerkstelligt. Er zijn patiënten die helemaal droog worden, of nog maar slechts licht zweten. Dit sterk gunstige effect houdt na gemiddeld 2 behandelingen ongeveer 6-12 maanden aan. Dit houdt bij de een langer aan dan bij de ander. Hyperhidrosis is dus goed te behandelen zijn.

Omdat de sommige (apocriene) zweetklieren niet via acetylcholine werken worden deze niet geremd door de botox. Hierdoor resteert soms nog enige zweetsecretie. De meeste patiënten gaan er echter door de Botox therapie enorm op vooruit. Als na een aantal maanden het effect van de Botox afneemt dan kunnen de injecties eenvoudig worden herhaald.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Voor een goed effect moet de Botox zoveel mogelijk over de huid worden verdeeld. Eerst wordt het botox eiwit opgelost in water, ongeveer 5 cc. Dan wordt de botox via een dun naaldje in de huid ingebracht, per plaats wordt enkele tiende cc ingebracht. Per oksel worden ongeveer 20 plaatsen geïnjecteerd. Toediening duurt ongeveer 30 minuten en gebeurt op de praktijk.

Inwerkingsduur

Botox begint na 1-3 dagen te werken. Na 2 weken is het effect maximaal. Het zweten is dan sterk verminderd, en de huid is stukken droger waar geïnjecteerd is . Een enkele maal resteren gebiedjes met enige zweet productie. Deze kunnen nogmaals met Botox worden geïnjecteerd en dan is de huid enkele maanden droog.

Werkingsduur

De gunstige werking van Botox op het zweten is ongeveer 12 maanden na 2 behandelingen. Als de blokkade van de zweetklieren weer verdwijnt komt de zweetsecretie geleidelijk weer terug. De injecties kunnen dan weer herhaald worden. Voor zover bekend zijn er geen risico’s of bijwerkingen van huidinjecties met Botox. Botuline wordt al 15 jaar gebruikt voor bewegingsstoornissen en spasticiteit en vaak in hogere doses dan bij hyperhidrosis.

De kosten per behandeling zijn € 385,-

Na de eerste behandeling zal het effect na plusminus 3 maanden verminderen . Om een langer effect te bewerkstelligen dient de behandeling herhaald te worden. Na een herhaalbehandeling houdt het effect langer aan, gemiddeld 12 maanden. Dit is bij de een langer dan bij de ander. Het lijkt erop dat indien u hevig zweet het effect korter aanhoudt dan bij de mindere zweters. De behandeling dient dan eerder herhaald te worden.

De ervaring leert dat deze behandeling niet door de verzekering vergoed wordt, ook niet bij uitgebreide pakketten.

Het is in onze praktijk mogelijk een betalingsregeling te treffen, u kunt dit in het oriënterende gesprek met dokter Jacobs bespreken.

Voor meer informatie en vooral ook de ervaringen van anderen kunt u best eens kijken op:

www.overmatigzweten.nl