« terug naar vorige pagina

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site is in zijn geheel beschermd door auteurs- en databank-rechten. Deze rechten berusten bij de huisartsenpraktijk Jacobs, Lammers,Smits.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende aandacht en zorg die wij besteden aan deze site en de daarin opgenomen gegevens kan de huisartsenpraktijk Jacobs, Lammers, Smits niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De huisartsenpraktijk Jacobs, Lammers, Smits geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.