« terug naar vorige pagina

Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijk

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten.

Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

 

De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

  • Wij helpen u zo snel mogelijk.
  • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
  • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
  • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
  • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
  • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes.
  • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
  • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
  • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.